Acte necesare pentru Stampile

1.Stampila pentru S.R.L. (societate cu raspundere limitata)

-          Copie dupa certificatul de inregistrare al firmei (C.U.I.)

-          Act de identitate al delegatului

2.Stampila pentru S.A. (societate pe actiuni)

-          Copie dupa certificatul de inregistrare al firmei (C.U.I.)

-          Act de identitate al delegatului

3.Stampila pentru P.F.A. (persoana fizica autorizata)

-          Copie certificate de inregistrare (C.I.F.)

-          Act de identitate al delegatului

4.Stampila Avocat

-          Hotarare judecatoreasca (copie decizie barou)

-          Copie dupa certificate (C.I.F.)

-          Act de identitate

5.Stampila Notar Public

-          Copie certificat de inregistrare (C.I.F.)

-          Act de identitate al delegatului

6.Stampila Asociatie

-          Copie certificate de inregistrare (C.I.F.) sau Hotarare Judecatoreasca

-          Act de identitate

7.Stampila Medic

-          Autorizatie de libera practica (cod unic)

-          Act de identitate

8.Stampila Traducator Autorizat

-          Copie autorizatie traducator

-          Act de identitate

9.Stampila R.S.V.T.I.

-          Copie autorizatie I.S.C.I.R.

-          Act de identitate

10.Stampila Cadastru si Intabulare

-          Copie certificate de autorizare (ANCPI)

-          Act de identitate

11.Stampila Psiholog

-          Atestat de libera practica (codul personal)

-          Act de identitate al delegatului

12.Stampila Auditor Energetic

-          Copie autorizatie / gradul professional constructii si instalatii

-          Act de identitate

Nu există produse în această categorie.
Deck Computer Slatina - 2021